pdf ontspannen en herstel op celniveau

Door 2635 downloads

Dusek et al, effect van langdurig ontspannen genetische regulatie van herstelprocessen op celniveau, PLoSOne,2008, english