• Home
  • Downloads
  • Instructies

Instructies

Artikelindex

NB1. Onderstaande instructies zijn auteursrechtelijk beschermd. Toepassing voor eigen gebruik is toegestaan, met bronvermelding, maar vermenigvuldiging of openbaarmaking in enigerlei vorm is alleen toegestaan, met bronvermelding en met schriftelijke toestemming van de Uitgever / Auteur. Voor vermenigvuldiging ten behoeve van cursussen of lessen, die tenminste voor driekwart de Methode Van Dixhoorn betreffen, gelden daarnaast andere voorwaarden. Graag overleggen met het Van Dixhoorn Centrum.

NB2. De uitgeschreven instructies zijn het skelet van de oefeningen. In de praktijk zal de begeleider ze varieren en aanpassen aan de deelnemer(s) en het moment. Wanneer instructies geen waarneembare verandering teweeg brengen, raadpleeg een deskundige (gecertificeerde) begeleider of lees de toelichting in het boek 'Ontspanningsintructie', JJ van Dixhoorn, Springer Media, 2014 

Elke Houding

0 Aandacht verzamelen

0 Uitdrukking gezicht

1 Ogen links/rechts

1 Hoorbaar ademen: uitademen

1 Hoorbaar ademen: in- en uitademen

1 Kaken, tong, hals

1 Tijd, ruimte, lucht genoeg

2 Spanning volgen

2 Inademen naar de voeten

2 Inadempauze