Skip to main content

Aanverwant/related

Teksten die de rol van spanningsregulatie ondersteunen / papers supportive of tension regulation.

S Bloch, Bewegen en hulpverlening,1992. Samenhang van adem, houding en gezicht om emoties uit te drukken. english

Elizabeth A. Holloway, Robert J West. Integrated breathing and relaxation training (the Papworth method) for adults with asthma in primary care: a randomised controlled trial. Thorax, 2007; 0,105.doi: 10.1136/thx.2006.076430
Een review van 27 studies toont dat relaxatie effectief is bij angst (Manzoni,2008). english

Astma verlicht door onechte ademoefening, CA Slader et al. Double blind randomised controlled trial of two different breathing techniques in the management of asthma. Thorax 2006; 61: 651-656 Tekst bij presentatie ‘evidentie van ontspanningsinstructie’

A.T.M. Bernards, Relaties tussen belasting en belastbaarheid Issue 1988; 4-5: 1-5. Belangrijke tekst over de invloed van stress op behandeleffecten
L Nummenmaas,E Glerean, R Hari, JK Hietanen. Bodily maps of emotions. Proceedings National Academy of Sciences, psychological and cognitive sciences, 2013. engels/english
M. Thomas, R.K. McKinley, E. Freeman, C. Foy, P. Prodger, D. Price. Breathing retraining for dysfunctional breathing in asthma: a randomised controlled trial. Thorax 2003; 58: 110-115. engels/english
Roeland B. van Leeuwen, MD, PhD, Carla Colijn, Erik van Wensen, MD, and Tjasse D. Bruintjes, MD, PhD The Dizzy Patient Consider a Second Diagnosis. The Neurologist. Volume 22, Number 3, May 2017

M. Schermer, E. Peper, J. van Dixhoorn. De klinische toepassing van biofeedback binnen de fysiotherapie. In: P.E. Dijkstra, P. van Burken, J. Marinus, J.Nijs, C.P.van Wilgen (red). Jaarboek Fy-siotherapie, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2005, 187-202. Tekst bij het model van zelfregulatie

M.D.L. Morgan, Dysfunctional breathing in asthma: is it common, identifiable and correctable? Thorax, 2002; 57 (Suppl II): ii31-ii35. engels english
H Bradley, J Esformes, Breathing pattern disorders and functional movement. The International Journal of Sports Physical Therapy | Volume 9, Number 1 | February 2014 | Page 28
M. Thomas, R.K. McKinley, E. Freeman, C. Foy. Prevalence of dysfunctional breathing in patients treated for asthma in primary care: cross sectional survey. British Medical Journal, 2001, 322, 1098-1100. english. First major paper to introduce the term 'dysfunctional breathing' in respiratory medicine
Ritz, T., Meuret, A. E., Bhaskara, L., & Petersen, S. (2013). Respiratory muscle tension as symptom generator in individuals with high anxiety sensitivity. Psychosom Med, 75, 187-195 (Samenvatting en commentaar door theorie werkgroep)

frans filmpje van de adembeweging, herkomst onbekend

van Berkel, Hartrevalidatie kent haar grenzen, de Vaktherapeut, 2011
Helmuth Milz, Eutonie - een boeiend erfgoed, Lezing te Vlaardingen, 2004
Helmuth Milz, Eutonie - een boeiend erfgoed, Lezing te Vlaardingen, 2004
Jan van Dixhoorn, beschrijving van lezing voor de zangpedagogen, september 2016 in bulletin van zangpedagogen nederland NVZ, pag 5, 2016
D. Tiemersma, Het geleefde lichaam. Bewegen en hulpverlening, 1992,1: 5-12. Een filosofische fenomenologische benadering van houding, beweging, adem en stem
A.B.Frederick, How children learn the skill of tension  control. in: F.J.McGuigan,ed. Stress and Tension Control, New York, Plenum Press 1980. engels english
Jos Brosschot, Dagelijks paraat voor 't nooit geschidend kwaad, oratie  Leiden, december 2016, met toestemming van de auteur. Over effecten en oorzaak van piekeren als stressor
JA Noske Fabius, Bewegen en hulpverlening,1992. Longarts en ademtherapeut, veel ervaring met therapie, geeft haar visie
McLaughlin, L., Goldsmith, C. H., & Coleman, K. (2010). Breathing evaluation and retraining as an adjunct to manual therapy. Man.Ther. McLaughlin, L. (2009). Breathing evaluation and retraining in manual therapy. J Bodyw. Mov Ther, 13, 276-282 (samenvatting en commentaar vanuit de theorie werkgroep)
Kalisvaart H, van Broeckhuysen S, Buhring M, Kool MB, van Dulmen S, et al. Definition and Structure of Body-Relatedness from the Perspective of Patients with Severe Somatoform Disorder and Their Therapists. PLoS ONE (2012) 7(8) engels english
Mehling,maia, body awareness measurement, plos,2012. Een vragenlijst voor meting van lichaamsbewustwording
Middendorf, Bewegen en Hulpverlening, 1992. Haar visie op ademtherapie
Laurie McLaughlin, Charlie H. Goldsmith Kimberly Coleman. Breathing evaluation and retraining as an adjunct to manual therapy Manual Therapy, 2010. Nek en rugpijn, resistent voor manuele therapie, reageert goed op ademregulatie, engels, zie ook nieuwsberichten
Van Dixhoorn en Duivenvoorden, effiicacy of Nijmegen Questionnaire in the diagnosis of hyperventilation syndrome, J Psychosomatic Research,1985. english language
Dusek et al, Effect van langdurig ontspannen op dikte van de cortex, PLoSOne,2005 engels, english
Dusek et al, effect van langdurig ontspannen genetische regulatie van herstelprocessen op celniveau, PLoSOne,2008, english
J Brosschot,Gedrag en Gezondheid,2002. In gedachten herhalen (perseveren) is een bron van stress. Dus aandachtverschuiving kan daarom nuttig zijn.
D Borsboom, A. Cramer, V Schmittman, S Epkamp, L Waldorp, The Small World of Psychopathology. PLoSOne,6(11): e27407. doi:10.1371/ DSM diagnosen blijken te bestaan uit netwerken van klachten, ook zonder een onderliggend substraat, zoals medische diagnosen
Maria Katsamanis, Psy.D., Paul M. Lehrer, Ph.D., Javier I. Excobar, M.D., Michael A. Gara, Ph.D., Anupam Kotay, Ph.D., Regina Liu, Ph.D. Psychophysiologic Treatment for Patients With Medically Unexplained Symptoms: A Randomized Controlled Trial. Psychosomatics 2011:52:218-229 (Samenvatting en commentaar werkgroep Theorie)
Lorenz van Doornen, Psychologie en Fysiologie, een LAT-relatie deel 1 stress, afscheidscollege Utrecht, 2013. Overgenomen met toestemming van de auteur
Lorenz van Doornen, Psychologie en Fysiologie, een LAT-relatie deel 2 medisch onverklaarde klachten en cross-sensitisatie, afscheidscollege Utrecht, 2013. overgenomen met toestemming van de auteur
R Courtney. Strengths, Weaknesses, and Possibilities of the Buteyko Breathing Method. Biofeedback, Volume 36, Issue 2, pp. 59-63
Jan van Dixhoorn, Adrian White.Relaxation therapy for rehabilitation and prevention in ischaemic heart disease: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2005, Vol 12 No 3, 193-202. english
Donald Bakal, Patrick Coll and Jeffrey Schaefer. Somatic awareness in the clinical care of patients with body distress Symptoms. BioPsychoSocial Medicine 2008, 2; 1-6
Peter de Jonge, Annelieke Roest, Jos van Erp (red). Stress en hart- en vaatziekten. De Nederlandse Hartstichting, Den Haag, 2014 (inclusikef een hoofdstuk over stress management, door Jan van Dixhoorn)
Gerard Kerkhof, Stress en insomnie, interne notitie 2012, met toestemming van de auteur, over de rol van slapeloosheid in het ontstaan van veel stress klachten en de 'brugfunctie' volgens de 'netwerk hypothese van Bosboom 
Lehrer, P. e.a. Negative mood and alcohol problems are related to respiratory dynamics in young adults. Applied Psychophysiol and Biofeedback (2013) 38:273-283. english, open access
Jan van Dixhoorn, Dieter Kuch, Entspannungsverfahren, in: Bengel,J. Mittag,O. (Hrsg.) Psychologie in der medizinischen Rehabilitation, Springer Verlag Berlin, 2016, p. 175-182. een omschrijving van de evidentie voor ontspanning
G. van den Wittenboer, K. van der Wolf, J. van Dixhoorn. Respiratory variability and psychological well-being in schoolchildren. Behaviour Modification, 2003; 27-5: 653-670. Schoolkinderen met grotere variabiliteit in ademen voelen zich beter, english

Rutger Bregman, De meeste mensen deugen, pp98-100, de Correspondent, 2019

R. Courtney, Strengths, weaknesses, and possibilities of the Buteyko breathing method. Biofeedback, 2008; 36-2, 59-63. english. evaluatieve beschouwing
Ruth Wuyts, Elke Vlemincx, Ilse Van Diest and Omer Van den Bergh,The Influence of Relaxation Training on Respiratory Variability and Self-Reported Relaxation, Journal of Experimental Psychopathology. JEP Volume 6 (2015), Issue 2, 1-21
 
 
Powered by Phoca Download