Skip to main content

Informatie en Studiebelasting

Opleiding Procesmatige Adem- en ontspanningstherapie

Onze methode is procesmatig, multimodaal en meerdimensionaal. Multimodaal betekent: alle mogelijke technieken worden benut, waarvan aandacht, beweging, ademhaling en handgrepen de voornaamste zijn. Meerdimensionaal betekent: een techniek wordt niet doelgericht toegepast maar open en er wordt gekeken welke veranderingen in feite optreden. De technieken worden dus afgestemd op het individu en na enkele keren wordt samen met de deelnemer geevalueerd of er een ingang is voor ontspanning. Dat is het procesmatige. Vervolgens wordt besproken of de spanning werkelijk afgenomen is en of dit effect heeft op het probleem.

De achtergrond van spanningsklachten is niet direct duidelijk. Er kan een somatische of psychische oorzaak zijn of niet. Een oorzaak kan in feite echter wel bestaan maar slechts ten dele verantwoordelijk voor de klachten, of pas tevoorschijn komen als de spanningsklachten verminderd zijn. Of het kunnen 'onverklaarbare' problemen zijn, waaarbij een hoge spanning een (belangrijk) aandeel kan hebben. In alle gevallen is het zo dat je niet vantevoren weet wat er aan de hand is, welke weg je dient te bewandelen en welke effecten te verwachten zijn.

In onze opleiding is het eerste doel om openheid te laten ontstaan. We gaan uit van het niet-weten van de behandelaar. Je probeert iets en observeert wat er gebeurt. De responsen op de instructie kunnen vanuit het gehele systeem komen en zijn niet voorspelbaar. Dit komt neer op zwemmen in het onbekende, op bewegen in het duister, op voortgaan zonder vaste grond onder de voeten. Daarom is het essentieel dat de cursist leert vertrouwen te hebben en dit kan alleen gebaseerd zijn op de eigen, persoonlijke ervaring met de ontspanningsinstructies. De meest gehoorde ervaring van ons eerste jaar is dat men dacht redelijk ontspannen te zijn, maar dat men veel meer ervaringen heeft opgedaan van een diepere ontspanning dan men kende.

Een spanningsprobleem is een knoop, een onontwarbare kluwen van oorzaken en gevolgen, een gespannen persoon voelt vaak aan als vastzittend. Een langdurig overspannen mens is als een kluwen, van aan elkaar vastzittende en elkaar vastzettende factoren: de neiging tot actie en iets doen, die sterk geprikkeld is door de weerstand die het ontmoet, leefomstandigheden die moeizaam zijn, de ‘normale’ interpretatie hiervan dat dit de oorzaak van de spanning is, aanwezigheid van oude, opgestapelde spanning. Wij zoeken in die vastigheid een bewegings- en speelruimte. Er zijn mogelijke openingen, hoe klein ook, en die zoeken we, om het geheel wat losser te laten worden. Daartoe is de precisie van waarneming en gevoeligheid van de begeleider het belangrijkste. Door deze te vergroten en als het ware aan te scherpen, kan er in kleine openingen toch bewegingsruimte gevonden worden. Het is een weg voor de begeleider om zichzelf te bekwamen en daarom zijn de drie jaren nodig. Niet alleen om zich de vele technieken eigen te maken, maar ook om de precisie en gevoeligheid bij het aanwenden en keuze van een techniek te vergroten. De introductie van het eerste jaar dient om te ervaren of deze weg bij jou in jouw situatie past. In het derde jaar vallen de puzzel stukjes in elkaar (zie procesmatig handelen: antwoorden van cursisten 2014 en 2016). Het is echter een vergissing om de mogelijke waarde van onze methode te kunnen beoordelen nadat het eerste jaar gevolgd is.

Hier is de tekst van de folder van de opleiding Adem en Ontspanningstherapie in pdf formaat.

Een overzicht van de studiebelasting over het eerste deel van de opleiding is te vinden in onderstaande link.

Studiebelasting Deel 1 

Een overzicht van de PLATO eindtermen en de verplichte voorwaarden om als therapeut te certificeren is hier te vinden.

PLATO eindtermen en een overzicht van Opleidingen volgens de PLATO norm