Een ademoefening voor Corona patiënten

Deze is geschikt om de mogelijkheid tot ademregulatie van iemand te onderzoeken.
De oefening kan worden voorgelezen aan een patiënt, ook door mantelzorger of naaste.

 Tip: de ademhaling wordt vaak misleidend omschreven
Er staat 'de inademing is aktief, de uitademing is passief' maar inderdaad is het MIDDENRIF actief, dat wil nog niet zeggen dat JEZELF actief moet inademen. Het is verstandig het uitademen te begeleiden met activiteit (bv voeten optrekken) en dit te stoppen met inademen, die vanzelf komt. Na een paar keer hiermee stoppen, en zien hoe het ademen vanzelf verder gaat.