folder Bibliotheek

folder Aanverwant / related

Teksten die de rol van spanningsregulatie ondersteunen / papers supportive of tension regulation

folder Historisch

kern publicaties in het verleden over spanningsregulatie in brede zin

folder Interviews

Interviews met betrokkenen van de Methode Van Dixhoorn

folder Klacht rubrieken

Informatie over klachten of problemen waarvoor spanningsregulatie / Methode Van Dixhoorn bruikbaar is 

folder Meetinstrumenten

Formulieren, vragenlijsten en meetinstrumenten, gebruikt binnen de methode

folder Methode Van Dixhoorn / AOT

Teksten vanuit en over methode Van Dixhoorn (AOT)/ interne spanningsregulatie

folder Onderzoek vanuit de methode

Effecten / Onderzoek van de methode / Research Van Dixhoorn Method

folder Presentaties en posters

In deze map staan powerpoint en pdf presentaties