Skip to main content

Onderzoek vanuit de methode

Effecten / Onderzoek van de methode / Research Van Dixhoorn Method
Cees Roggeband, De rol van angst en depressie: beperkend voor effect van ontspanningstherapie?onderzoeksvoorstel Psychosomatische Fysiotherapie, 2017
Jan van Dixhoorn, Voorwoord. in: Jan van Dixhoorn, Irmgard van Dixhoorn-Verhoeven, Nicoline Uwland. AOT aan de tand gevoeld. Opstellen over adem en ontspanningstherapie. Centrum Ademtherapie, Amersfoort, 2008. 
Gerard van Holland, samenvatting van 24 casus 'angst en/of hyperventilatie', in: Aan de Tand gevoeld, 2008
Ir K van Herwaarden, Dr J van Dixhoorn, ARBO, 2008, nr 4, 32-33. Evaluatie van groepsbehandeling dmv vermogen te ontspannen en spanningsklachten
Els Anthonissen, Ellen Roggeband. AOT dringt door. In: AOT aan de tand gevoeld, 2008. Gevolgen van de opleiding zoals onderzocht in 50 eindverslagen van cursisten
Rosalba Courtney, Jan van Dixhoorn. Questionnaires and manual methods for assessing breathing dysfunction. In: Leon Chaitow, Dinah Bradley, Christopher Gilbert, eds, Recognizing and treating breathing disorders. Churchill Livingstone, Elsevier, 2014, 137-146. english. Beschrijving van NVL, MARM en SEBQ, met normale waarden.
Jan van Dixhoorn, Ruud Bosscher, Spanningsverschijnselen bij Onverklaarde Lichamelijke Klachten nemen af door procesmatige adem- en ontspanningstherapie (AOT). Nationaal Congres Onverklaarde Klachten (NOLK congres), Zwolle, oktober, 2013. Over de effectiviteit van AOT gemeten met de ATL voor patienten in 1e en 2e lijn
ATL toelichting
van Dixhoorn, Hoefman, Registratie van behandelingsresultaat van ademtherapie, Nederlands Tijdschrift Fysiotherapie,97-1,1987.
Jan van Dixhoorn, Hugo Duivenvoorden. Breathing awareness as a relaxation method in cardiac rehabillitation, in: FJ McGuigan, WE Sime,J MacDonald Wallace, ed. Stress and Tension Control-3, Plenum Press, New York, 1989, 19-35. Fine grain analysis of pychophysiological effects on respiration, body sense, heart rate. english
Courtney, Van Dixhoorn, Anthonissen, Greenwood, Medically unexplained dyspnea: partly moderated by dysfunctional (thoracic dominant) breathing pattern, Journal of Asthma, 2011. Gebruik van MARM en NVL om behandeling van spanningsklachten te evalueren. english language
Jan van Dixhoorn, Spanningsregulatie in de behandeling van burn-out, een exploratieve studie. Tijdschrift Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 2013; 21-9, 412-418. Een publicatie op basis van data uit het resultaten project 
Jan van Dixhoorn, Significance of breathing awareness and exercise training for the recovery after myocardial infarction, in: JG Carlson, AR Seifert, N Birbaumer. Clinical Applied Psychophysiology. Plenum Press, 1994. Een overzicht van de belangrijkste bevindingen van de RCT. english language
Jan van Dixhoorn, Gerard van Holland. Revalidatiebehandeling van 'chronisch pijn'en ontspanningsvermogen. in: AOT aan de tand gevoeld, Centrum AOT, Amersfoort, 2008. Uitkomsten van succes van ontspanningsinstructie onder revalidanten met chronisch pijn.
Jennie Wakker, The clinical effectiveness of breathing and relaxation therapy: results in routine practice. Doctoral Thesis, VU, Amsterdam, 2009. english language

Gerard van Holland, De rol van Adem en ontspanningstherapie bij hyperventilatieklachten en angst. in: Aan de Tand gevoeld, 2008 samenvatting van 24 casus 'angst en/of hyperventilatie’

J van Dixhoorn,A method for assessment of one dimension of dysfunctional breathing, Biological Psychology, 2004. Abstract van MARM
IPM van Dixhoorn-Verhoeven. Adem- en Ontspanningstherapie: een eerste onderzoek onder adem- en ontspanningstherapeuten. in: AOT aan de tand gevoeled, Centrum AOT, Amersfoort, 2008
Jan van Dixhoorn,HJ Duivenvoorden, Behavioral characteristics predisposing to hyperventilation complaints: 'emphasis on exhaling' and 'time pressure'. Gedrag en Gezondheid,1986, 14-4, 169-174
Jennie Borduin, hoe verloopt het proces van een goed uitgeschreven ontspanningsinstructie? in: AOT aan de tand gevoeld, Centrum Ademtherapie, Amersfoort, 2008
Jan van Dixhoorn, Jan Hoefman,hyperventilatieklachten in de fysiotherapie praktijk, Nederlands Tijdschrift Fysiotherapie,95-,7/8,1985. gebruik van de nijmeegse vragenlijst als screeningsinstrument is zinvol en onschadelijk
Indicaties en verwijzing voor adem en ontspanningstherapie, volgens jaarverslagen van behandelaren, cumulatief van 2008-2014, Intern Jaarverslag AOS, Amersfoort, 2015
van Dixhoorn, Jaarrapport AOS, 2006, eerste rapportage van verwijzingen, volgens jaarverslagen en van uitkomsten volgens het resultaten project
Van Dixhoorn, indicaties AOT bij onverklaarde klachten, jaarrapport AOS, 2010
J van Dixhoorn, Indirect regulation of breathing: a detour may be fastest. lecture presented at Annual meeting of ISARP (International Society for the advancement of Respiratory Psychophysiology), September 2014, New Jersey
jan van Dixhoorn, Zur Effektivitat eines Entspannungstraining in der Fruhrehabilitation von Myokardinfarktpatienten. in: W. Langosch, Psychische bewaltigung der chronischen Herzerkrankungen. Springer Verlag, Berlin, 1985, p. 308-326. Psychische effecten gedifferentieerd naar ingang voor ontspanningstherapie
Jan van Dixhoorn, Lifestyle changes in cardiac patients: 5-year follow-up, in: KT Kaku, Meditation as health promotion: a lifestyle modification approach. Eburon, Delft, 2000, 77-79.
M. Hulst, Van lichaamsbewustzijn naar meetinstrument. Master These Psychomotore Therapie, Windesheim, Zwolle, 2017
van Dixhoorn, toevoeging individuele AOT aan hartrevalidatie verbetert follow-up na 5 jaar, op medische uitkomsten. Ned T Geneeeskunde, 1997
Jan van Dixhoorn, Hugo Duivenvoorden, Hans Staal, Jan Pool. Physical training and relaxation therapy in cardiac rehabilitation assessed through a composite criterion for training outcome. American Heart Journal, 1989, 118:545-552. english
Dineke Meijer, AOT: niet lineair, maar toch met een bepaalde lijn? in: AOT aan de tand gevoeld. Centrum AOT, Amersfoort, 2008. Een analyse van de opbouw van de basiscursus naar de ervaring van de cursisten met de instructies
Jan van Dixhoorn, Mia Scheffers,Jooske van Busschbach. Relaxation therapy for anxiety: an observational study of a process oriented approach.International Journal of Stress Prevention and Wellbeing Vol 1, Article 8, 2017
Jan van Dixhoorn, over het resultaten project. Jaarrapport AOS, 2012. Evaluatie van de nieuwe, uitgebreide versie van het invoerscherm van het Resultaten Project
Jan van Dixhoorn, Het eigen maken van adem- en ontspanningsinstructies, gemeten met de checklist 'Toepassen van ontspanning', intern rapport, praktijk voor ademtherapie, 1999. eerste analyse van de vragenlijst 
Percentages goed effect. volgens Resultaten p[roject, cumulatief 2006-2014, Intern Jaarrapport AOS, Amersfoort, 2015
Jan van Dixhoorn, voor en nadeel van adembewustwording bij therapeuten, Bewegen Hulpverlening, 1992,9-1,40-51
Yvonne Esser, Is de yogales voor iedereen voldoende om te leren ontspannen? in: AOT aan de tand gevoeld, Centrum Ademtherapie, Amersfoort, 2008. Inventarisatie van spanningsverschijnselen onder cursisten Yoga
 
 
Powered by Phoca Download